Sa kasalukuyan ay lumalaki po ang kaso ng positibo sa Covid-19 sa ating lungsod. Sa kasalukuyan ay meron tayong 32 Active Cases at labing-dalawa (12) na ang namatay sa ating lungsod ng dahil sa sakit na ito.

Marami pa ang nasa listahan ng ating mga Contact Tracing Team at ipagdasal po natin na hindi na madagdagan pa ang mga Active Cases sa ating lungsod.

Kami po ay nag-papaalala sa lahat na seryosohin po natin ang banta ng Covid-19 at and bagong variant na ito. Mas mabilis itong kumalat at makahawa kaya’t paigtingin po natin ang pag-papatupad ng Standard Health Protocols.

Iwasang lumabas ng ating mga tahanan at kung hindi maiwasan ay iwasan ang mga matataong lugar, mag-suot ng facemask at face shield, laging i-sanitze ang mga kamay gamit ang alcohol at panatiliin ang social o physical distancing.

Magtulungan po tayong lahat upang maibalik natin sa Zero (0) Active Case ang Iriga City.

Dios Mabalos po!