Tapat na pagsisibli sa publiko ang palaging paalala ni Mayor Madelaine Yorobe Alfelor sa lahat ng kawani ng LGU-Iriga.

Ito naman ang ginawa ng anim (6) na market officers ng pamahalaang lungsod ng Iriga kung saan naibalik kay Ginang Teresita Praxides ang nawala nitong pera na nagkakahalaga ng forty-two thousand pesos (P42,000.00).

Nakita ng mga ito ang nawalang pera ng ginang at agad namang hinanap ng mga market officers ang nagmamayari nito at naibalik kay Ginang Praxides na isang meat vendor noong raw ding iyon.

Saludo at ipinagmamalaki ni Mayor Madelaine Yorobe Alfelor ang mga tapat na market officers na nagbalik ng nawalang pera ng ginang. Sila ay sina Ziptawe A. Macabangon, Joel B. Bongalon, Ricardo P. Namoro, Camaloding M. Samporma, Valentin L. Panagan at Ruben B. Lucreda, Jr.