Kabilang sa mga ipinamahagi sa mga benepisyaryong IrigueƱo ang 130,000 tilapia fingerlings, 200 sako ng corn fertilizer (urea at complete), at 70 bote ng insect traps na panlaban sa fall armyworms.
Tiyak na makakatulong ang mga ito upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating mga magsasaka lalo na ngayong panahon ng pandemya.Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng rehabilitation program ng Pamahalaang Lokal at ng Department of Agriculture.