Ipinagbabawal po ang paglalaro ng basketball at volleyball sa ating lungsod habang tayo ay nasa pandemya sa Covid-19. Ito ay upang mas makaiwas tayo sa paglaganap ng Covid-19 sa ating lungsod. Dios Mabalos po!