As of 04.18.2021 6AM BARETA SA PANAHONTYPHOON (TY) BISING (SURIGAE)

IRIGA CITY PADAGOS NA NASA IRAROM SA TROPICAL CYCLONE WARNING SIGNAL #1; TYPHOON BISING LALO PANG NAGKUKUSOG AT NAG- BABAGAL