Kasalukuyang ginaganap ngayong gabi ang Webinar sa United Cities and Local Governments (UCLG) World kung saan tinatalakay ang financial management ng nasabing organisasyon.

Kasama ni Mayor Madel sa nasabing webinar ang ibat-ibang mayor sa ibang bansa gaya ng Moscow Duma (Russia), Barcelona (Spain), Geneva (Switzerland), Durban (South Africa), Rabat (Morocco), Hamamatsu (Japan), Lebanon, Province of Santa Fe (Argentina) at Lisbon (Portugal).

Nakasama rin sa UCLG World Webinar ang ibat-ibang organisasyon gaya ng CPAFFC (China), Cities Unies (France), Deutscher Staedtetag, LGA (UK), AFCCRE (France), FEMP (Spain), VNG (Netherlands)/Belgian Association, 1 Nordiac Association, UMT (Turkey) at FCM (Canada).

Si Mayor Madel bilang UCLG World Treasurer ay nagbigyan ng pagkakataon na magsalita bilang chairperson sa harap ng ibat-ibang Mayor sa buong mundo at tinalakay ni Mayor Madel ang tamang pag-execute ng budget ng organisasyon upang magamit ito ng tama at epektibo na naaayon sa layunin ng organisasyon.

Nagsimula ang Webinar ng UCLG World ng 8:30 ng gabi at inaasahang matatapos ito ng 1:00 ng madaling araw. Dalawang magkaibang webinar ang dadaluhan ni Mayor Madel ngayong gabi.