Pinapahalahanan ang lahat na mag-ingat at maging alerto sa tubig baha lalo na sa mga mabababang lugar. Ang Central Business District ng lungsod ng Iriga ay wala pa namang naireport na baha sa mga oras na ito.Lahat ng kalsada sa CBD ay passable pa rin sa lahat ng mga sasakyan. Ang level ng tubig sa ilang mga ilog at kakalsadahan ay dahilan ng magdamag na pagbuhos ng ulang sa lungsod.